Σάββατο, 21 Απριλίου 2018

We need myths ... - Χρειαζόμαστε μύθους...

" We need myths that will help us to identify with all our fellow-beings, not simply with those who belong to our ethnic, national or ideological tribe. We need myths that help us to realize the importance of compassion, which is not always regarded as sufficiently productive or efficient in our pragmatic, rational world. We need myths that help us to create a spiritual attitude, to see beyond our immediate requirements, and enable us to experience a transcendent value that challenges our solipsistic selfishness. We need myths that help us to venerate the earth as sacred once again, instead of merely using it as a ‘resource.’ This is crucial, because unless there is some kind of spiritual revolution that is able to keep abreast of our technological genius, we will not save our planet. "
Karen Armstrong

" Χρειαζόμαστε μύθους που θα μας βοηθήσουν να ταυτιστούμε με όλους τους συνανθρώπους μας, όχι απλώς με όσους ανήκουν στην δική μας πολιτισμική (σε σχέση με τις παραδόσεις ενός τόπου), εθνική ή ιδεολογική  φυλή. Χρειαζόμαστε μύθους που θα μας βοηθήσουν να συνειδητοποιήσουμε τη σημασία της συμπόνιας, η οποία δεν θεωρείται πάντοτε επαρκώς παραγωγική ή αποτελεσματική στον πραγματιστικό και ορθολογικό κόσμο μας. Χρειαζόμαστε μύθους που να μας βοηθούν να δημιουργήσουμε μια πνευματική στάση, να βλέπουμε πέρα από τις άμεσες απαιτήσεις μας και να μας επιτρέψουν να βιώσουμε μια υπερβατική αξία που προκαλεί τον εγωκεντρικό εγωισμό μας. Χρειαζόμαστε μύθους που θα μας βοηθήσουν να τιμήσουμε εκ νέου τη γη ως ιερή, αντί να την χρησιμοποιούμε μόνο ως «πόρο». Αυτό είναι κρίσιμο, διότι αν δεν υπάρξει κάποιο είδος πνευματικής επανάστασης που θα είναι σε θέση να συμβαδίσει με την τεχνολογική ιδιοφυΐα μας, δεν θα καταφέρουμε να σώσουμε τον πλανήτη μας." Κάρεν Άρμστρονγκ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου