Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2013

"Ain't it time to take a little from the rich motherfucker and give a little to the poor?"

...to take only "a little?" No man! We gotta take a lot from the rich motherfucker!


Only in a movie you can hear a political speech like this one! Especially from a senator of the United States! (WARREN BEATTY PLAYS A SENATOR THAT's had it with all of the political BS AND in the middle of his RE-ELECTION CAMPAIGN... he STARTS TELLING IT HOW IT really is...)

(Σαν να λέμε ότι σε μια κρίση συνείδησης, με γενναία ώθηση από ντραγκς και αλκοόλ, κάποιο υψηλότατο στέλεχος της κυβέρνησης, ή υποψήφιος για πρωθυπουργία στις επόμενες εκλογές, αρχίζει μπροστά στις κάμερες να τα χώνει στο πολιτικό και οικονομικό σύστημα εκμετάλλευσης, χειραγώγησης και λαϊκού κατακερματισμού, με ρητορείες σε στυλ ραπ...Λέγοντας τα πάντα με το όνομά τους!)


From the movie "Bulworth" (1998):
(από την ταινία "Μπούλγουορθ" του 1998)


Senator Bullworth: Obscenity? The rich is getting richer and richer and richer while the middle class is getting more poor/ Making billions and billions and billions of bucks/ well my friend if you weren't already rich at the start well that situation just sucks/cause the riches mother fucker in five of us is getting ninety fuckin eight percent of it/ and every other motherfucker in the world is left to wonder where the fuck we went with it/ Obscenity?/

I'm a Senator/ I gotta raise $10,000 a day every day I'm in Washington/ I ain't getting it in South Central/ I'm gettin it in Beverly Hills/ So I'm votin from them in the Senate the way they want me too/ and-and-and I'm sending them my bills/ But we got babies in South Central dying as young as they do in Peru/ We got public schools that are nightmares/ We got a Congress that ain't got a clue/We got kids with submachine guns/ We got militias throwing bombs/ We got Bill just gettin all weepy/ We got Newt blaming teenage moms/We got factories closing down/ Where the hell did all the good jobs go? Well, I'll tell you where they went/My contributors make more profits makin, makin, makin, Hirin' kids in Mexico/ Oh a brother can work in fast food/ If he can't invent computer games/ But what we used to call America/ That's going down the drains/How's a young man gonna meet his financial responsibilities workin and motherfuckin Burger King? He ain't! And please don't even start with that school shit/ There aint no education going on up in that motherfucker/ Obscenity? We got a million brothers in prison/ I mean, the walls are really rockin/But you can bet your ass they'd all be out/If they could pay for Johnny Cochran/ The constitution is supposed to give them an equal chance/ Well, that ain't gonna happen for sure/ Ain't it time to take a little from the rich motherfucker and give a little to the poor? I mean, those boys over there on the monitor/ they want a government smaller and weak/ but the be speakin for the riches 20 percent when they pretend they're defendin the meek/ Now, shit, fuck, cocksuker, that's the real obscenity/ Black folks livin with every day/ Trying to believe a mothefuckin word Democrats and Republicans say/ Obscenity? I'm Jay Billington Bulworth And I've come to say/ The Democratic party's got some shit to pay/ It's gonna pay it in the ghetto/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου