Κυριακή, 10 Αυγούστου 2014

"We gotta get out of this place"

 "We gotta get out of this place"If this world belongs to the lunatics, the demagogues, the mass murderers and their organizations, corporations and institutes, it's an alien world!
Unfit for the human race.
Deadly for the children of men!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου